6939387097 Δίκελλα, Αλεξανδρούπολη kasifwinart@gmail.com